سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

افسانه عالی نژاد –
حبیب اله بیگی –
فرزانه نیکوخواه –
جهانگرد محمدی –

چکیده:

آب مایه حیات است و علاوه بر کمیت، کیفیت آن نیز اهمیت خاصی دارد. تحقیق حاضر اطلاعاتی را در مورد بعضی یون¬ها مانند PO43- و N–NO3 روی نمونه¬های آب چاه¬های رشته قنات لقدمه سامان واقع در جنوب غربی استان چهار محال و بختیاری که به عنوان تفرجگاهی برای ساکنان منطقه و توریست¬ها نیز محسوب می¬شود، نشان می¬دهد. علاوه بر تحقیق روی یون¬ها، برخی از پارامترهای کیفیت آب مثل pH، دما، EC، TDS، TSS، باکتری¬های شاخص آب (کلیفرم کل و مدفوعی، اشرشیاکلی) تعیین شدند تا وضعیت شیمیایی و سطوح آلودگی منبع آبی در این منطقه به دست آید. بالا بودن برخی از پارامترها (N–NO3 و باکتری¬های شاخص) از حد استاندارد برای آب آشامیدنی، آلودگی آب قنات و نا مناسب بودن آب برای نوشیدن و کاربردهای مختلف در این منطقه را نشان داد. ضریب همبستگی بین برخی از پارامترهای کیفیت آب قنات لقدمه تعیین گردید و اهمیت این پارامترها در این منبع آبی مورد بحث قرار گرفت.