سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دومین کنفرانس سراسری آب

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

قهرمان جوادی زاده – مدیر گروه و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس
دکتر محسن دهقانی – مدیر گروه و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس

چکیده:

هدف از این پژوهش، شناخت دقیق ترکیب شیمیایی آب رودخانه‌های استان هرمزگان و عوامل تاثیرگذار در کنترل کیفیت آب رودخانه‌هاست. به همین منظور در ابتدا با استفاده از نرم‌افزار GIS موقعیت رودخانه‌های استان و مساحت آنها محاسبه گردید. سپس از نمونه‌های برداشت شده ۲۲ ایستگاه هیدرومتری از بدو تاسیس تا سال ۱۳۸۶ مولفه‌های شیمیایی شامل هدایت الکتریکی، غلظت املاح محلول، درجه سختی، کاتیون‌ها و آنیون‌ها اندازه‌گیری گردیدند سپس نتایج تجزیه شیمیایی با نرم‌افزارهای Excel و SPSS پردازش و طبقه‌بندی گردیدند و تحلیل‌های آماری بر روی آنها اعمال گردید. با استفاده از استانداردهای کنترل کیفیت آب مانند دیاگرام ویکوکس (WILCOX) و دیاگرام شولر (SCHOLLER) کیفیت آب هر یک از ایستگاهها جهت مصارف شرب و کشاورزی تبیین گردید. نتایج نشان می‌دهد گسترش گنبدهای نمکی در شمال و غرب استان مصارف آب را با محدودیت مواجه کرده ‌است.