سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محبوبه شهابی – دانش آموخته رشته مهندسی آب- دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
مهدیه مرعشی – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی آبیاری و زهکشی دانشگاه زابل

چکیده:

رشد جمعیت، صنعت و کشاورزی از یک طرف، و محدودیت منابع آبی از طرف دیگر باعث افزایش نمایی مصرف آب به طور متوسط در هر ده سال ۲۰۰ درصد شده است. به طوریکه میزان مصرف آب هر ده سال تقریبا دو برابر افزایش داشته است. محدودیت منابع آب ایجاب می کند که مدیریت این منابع با دقت بیشتری توام شود. از میان منابع آبی مختلف موجود، رودخانه ها مهمترین و مناسبترین منبع تامین آب می باشند و یکی از مسائل حائز اهمیت در رابطه با رودخانه ها ارزیابی کیفی آب رودخانه، حفظ آن و یا در صورت لزوم رفع آلودگی های آب آنها می باشد. انجمن حفاظت محیط زیست ایالات متحده آمریکا برآورد کرده که تقریبا یک سوم جریان آب جهان به طور مشخص آلوده بوده و در نتیجه اصل کیفیت آب برهم رد شده است. در این برآورد آلودگی به عنوان یک زیان مطرح شده است که به خواص شیمیایی و فیزیکی آب لطمه وارد می کند. بطور کلی آلوده کننده های آب به نه دسته تقسیم شده اند: عوامل بیماری زا، ترکیبات آلی سنتز شده ( مصنوعی)، مواد شیمیایی، معدنی و کانی ها، مواد غذایی گیاهی، مواد رادیواکتیور، زباله های متقاضی اکسیژنة نفتة رسوبات و گرما. رودخانهی زیارت در واقع یکی از سرشاخه های حوزه آبخیز قره سو می باشد که در روستای تاریخی، تفریحی "زیارت" از توابع شهرستان گرگان واقع در ارتفاع یک هزار متری از سطح دریا در هفده کیلومتری جنوب شهر گرگان و بعد از پارک جنگلی ناهارخوران واقع شده است. در این مقاله سعی شده با بررسی آمار ۳۰ ساله کیفیت آب به بررسی روند کیفیت آب دررودخانه زیارت پرداخته شود و پارامترهای سنجش کیفیت آب ارزیابی گردد. از نکات جالب توجه در آمار گرفته شده از آزمایشگاه، روند افزایشی PH در آب رودخانه و سیر صعودی آن از حداقل ۶/۵ به حداکثر ۸/۳ می باشد. این در حالیست که PH نرمال رودخانه های جهان بطور متوسط در محدود ۴/۵ تا ۸/۵ قرار دارد.