سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: ششمین همایش ملی مهندسی محیط زیست
تعداد صفحات: ۷
نویسنده(ها):
فهیمه خاندوزی – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم محیط زیست، دانشگاه زنجان
عبدالحسین پری زنگنه –
عباسعلی زمانی –

چکیده:
پایش کیفی آب نه تنها باعث بهبود کیفیت آب می‌شود، بلکه در فرآیند تولید آب سالم نیز ارزش اقتصادی دارد و عامل مهمی در کاهش هزینه‌های تولیدی و تصفیه آب می‌باشد. شاخص کیفیت آب مهم‌ترین ابزار برای نظارت بر آلودگی آب‌های سطحی و زیرزمینی است و می‌تواند به‌طور موثر در اجرای برنامه‌های ارتقا کیفیت آب بکار گرفته شود. روش‌های آماری چند متغیره، آنالیز خوشه‌ای و آزمون‌های ناپارامتری برای آنالیز داده‌های کیفیت آب شامل 13 متغیر از ۱۲ ایستگاه نمونه برداری در سه منطقه (ایران) در سال ۱۳۸۹، برای ارزیابی متغیرهای فضایی- مکانی و تشخیص منابع آلودگی انتخاب شدند. آنالیز خوشه‌ای برای تشخیص تشابه مکانی بین محل‌های نمونه‌برداری مورد استفاده قرار می‌گیرد. در تحلیل خوشه‌ای متغیرها به دو شاخه اصلی دسته‌بندی شدند. این نتایج اطلاعات پایه‌ای را برای گسترش بهتر استراتژی‌های کنترل آلودگی آب برای منطقه رامیان فراهم می‌کند.