سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: ششمین کنگره ملی خوردگی ایران

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

فاطمه علوی نائینی – دانشگاه صنعتی اصفهان – دانشکده مهندسی مواد
تقی شهرابی – دانشگاه تربیت مدرس – دانشکده فنی و مهندسی – بخش مهندسی مواد
احمد هراتیان نژادی – شرکت دانش پژوه

چکیده:

اندهای فدا شونده منیزیمی به طور وسیعی در حفاظت کاتدی سازه ها استفاده میشوند. مهمترین مزیت این اندها نسبت به سایر اندهای فدا شونده پتانسیل منفی انهاست. اندهای منیزیمی مورد استفاده در حفاظت کاتدی عمدتا دارای دو ترکیب شیمیایی می باشند:
الف) آندهای منیزیمی AZ63 که دارای ۶ درصد الومینیو ، ۳ درصد روی و ۰/۳۵-۰/۱۵ درصد منگنز است.
ب) آندهای منیزیمی با خلوص بالا که حاوی ۱/۳-۰/۵ درصد منگنز می باشد.
آندهای نوع اول سرعت مصرف کمتر و راندمان بیشتری را نسبت به اندهای نوع دوم دارند، در حالی که آندهای نوع دوم از نیروی محرکه بالاتری برخوردار هستند.
در این مقاله کیفیت اندهای منیزیمی تولید شده در داخل کشور مورد بررسی قرار گرفته است. علاوه بر این، این اندها فدا شونده، با آندهای خارجی مشابه مقایسه شده اند.
آزمایشهای متالورژیکی شامل انالیز شیمیایی، متالوگرافی به وسیله میکروسکوپ نوری و الکترونی (SEM) و آنالیز فازی توسط سیستم EDX انجام شده است. همچنین ازمایشهای الکتروشیمیایی نیز، شامل تست استاندارد تعیین ظرفیت جریان و راندمان اندهای منیزیمی مطابق با استاندارد (ASTM Designation G97-89) تستهای پلاریزاسیون و آزمایش غوطه وری انجام انجام گردیده است.
آندهای داخلی راندمان کمتر و همچنین نیروی محرکه پایین تری را نسبت به اندهای خارجی نشان دادند. نتایج حاصل شده آزمایشهای متالورژیکی و آنالیز شیمیایی نمونه ها نشان داد که مرغوب بودن آندهای خارجی نسبت به آندهای داخلی مربوط به انالیز شیمیایی آنها نبوده و این مرغوبیت ب علت روش صحیح ریخته گری آنها است.