سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نوزدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سعیده برقی نیا – پژوهشکده برق – پژوهشگاه نیرو
داود جلالی – پژوهشکده برق – پژوهشگاه نیرو
امیررضا رضایی – شرکت برق منطقه ای باختر – دفتر برنامه ریزی فنی تهران، ایران
فاطمه سفیانیان – شرکت برق منطقه ای باختر – دفتر برنامه ریزی فنی

چکیده:

امروزه کیفیت برق یکی از مباحث مورد توجه صنعت برق کشور می باشد . به طوری که با گسترش سریع کاربردهای گوناگون بارهای غیرخطی و حساس در شبکه های توزیع، مساله کیفیت برق روز به روز از اهمیت بیشتری برخوردار می شود .
در این مقاله به منظور ارزیابی کیفیت برق بار اغتشاشی ماشین سازی اراک در ابتدا ضمن ارائه نتایج اندازه گیری پارامترهای کیفیت برق در نقطه کوپلاژ مشترک ( PCC ) کارخانه، این مقادیر با حدود مجاز استانداردهای ایران و کشورهای اروپایی ) ) EN50160 مقایسه شده و موارد تخطی از حدود مجاز مشخص شده اند . سپس ضمن بررسی و تجزیه و تحلیل علل و چگونگی بهبود پارامترهای غیرمجاز، راههای ارتقاء کیفیت برق و کاهش اثرات مخرب اغتشاشات تزریق شده از طریق این بار اغتشاشی بر روی مصرف کننده های مجاور تغذیه شونده از پست اراک ۲ ارائه شده اند .