سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و دانش

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

بهشید بهکمال – دانشگاه صنعتی امیرکبیر
محسن کاهانی – دانشگاه فردوسی مشهد
محمدکاظم اکبری – دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

هدف این مقاله ارزیابی یک سیستم کاربردی تجارت الکترونیکی بنگاه با بنگاه با استفاده از مدل کیفیتB2BAQM است . برای این منظور ابتدا فرایند توسعه مدل کیفیت پیشنهادی برای ارزیابی نرم افزارهای تجارتالکترونیکی بنگاه با بنگاه ) ) B2B ارائه خواهد شد . سپس بر مبنای مدل پیشنهادی، سیستم کاربردی پورتال ایساکو به عنوان مطالعه موردی مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت .