سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

هادی معاضد – استادیار گروه آبیاری و زهکشی دانشکده مهندسی علوم آب دانشگاه شهید چمران اهواز
ابوالفضل حنیفه لو – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته آبیاری و زهکشی دانشکده مهندسی علوم آب دانش

چکیده:

برای استفاده مجدد از فاضلابهای شهری در آبیاری محصولات کشاورزی استانداردها و معیارهای دقیقی تهیه شده است. هدف اولیه از استاندارد کردن پساب، جلوگیری از شیوع بیماریهای سرایت کننده از طریق آب می باشد. اطلاع از کیفیت فاضلاب، ملاحظات بهداشتی و استانداردهای زیست محیطی، مبانی اصلی در طراحی و اجرای موفقیت آمیز طرحهای تصفیه و استفاده مجدد می باشد. در این پژوهش، خصوصیات کیفی فاضلاب ورودی و خروجی تصفیه خانه فاضلاب غرب شهر اهواز براساس استاندارد سازمان حفاظت محیط زیست ایران، و خصوصیات کیفی فاضلاب خروجی براساس رهنمودهای کیفیت آب آبیاری آیرزووستکاک ۱ (۱۹۸۵)، در ۶ ماه مورد ارزیابی قرار گرفت. بر اساس نتایج بدست آمده، پارامترهای آلودگی نظیر BOD، TS , SS, COD و کدورت در فاضلاب خروجی از مرز تعیین شده استاندارد سازمان حفاظت محیط زیست ایران (۱۳۷۳) فراتر نبوده، ولی در فاضلاب ورودی کلیه این پارامترها از مرز تعیین شده فراتر بوده اند. همچنین پارامترهای PH و آهن در فاضلاب ورودی و خروجی تصفیه خانه در حد استاندارد و پارامترهای سولفات و کلراید در فاضلاب ورودی وخروجی فراتر از حد استاندارد سازمان حفاظت محیط زیست ایران بوده اند. بر اساس رهنمودهای کیفیت آب آبیاری آیرز و وستکاک (۱۹۸۵) نیز فاضلاب خروجی این تصفیه خانه از نظر تاثیر بر نفوذپذیری خاک بدون پیامد بد، از لحاظ بیکربنات دارای درجه پیامد بد کم تا میانه، و از نظر شوری دارای درجه پیامد بد بالا بوده است.