سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سمیه پاینده مهر – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی نفت دانشکده علوم پایه دانشگاه علوم
مسعود لطف پور – عضو هیئت علمی پژوهشگاه صنعت نفت
سیدعلی معلمی – عضو هیئت علمی پژوهشگاه صنعت نفت

چکیده:

سازند کربناته آسماری جوان ترین سنگ مخزن پهنه زاگرس است و به همین دلیل، مطالعات گسترده ای بر روی خواص سنگ چینه ای این سازند انجام شده است. مطالعات صورت گرفته در برش سطح الارضی این سازند در یکی از مناطق جنوب غربی ایران منجر به تشخیص ۱۱ میکروفاسیس گشت که متعلق به ۳ رخساره لاگون، سد و دریای باز می باشد. بررسی مجموعه رخساره های A,B,C و مقایسه آنها با مطالعات انجام شده در چاهی در منطقه مجاور برش مورد مطالعه نشان می دهد که محیط رسوبی سازند آسماری در منطقه مورد مطالعه یک محیط پلاتفرم کم عمق کربناته، می باشد. و در طول زمان به علت شرایط محیطی نوع پلت فرم متغیر بوده و منجر به تغییراتی در خصوصیات مخزنی رخساره ها گشته است. بر این اساس از آنجا که محیط های رسوبی دریایی و به خصوص مناطق کم عمق تر به شدت به تغییرات سطح آب دریا حساس می باشند، عدم وجود رخساره های مخزنی در آسماری بالایی به علت تغییر نوع پلت فرم از رمپ به شلف و ظهور رخساره های شلفی بوده است. رخدادهای دیازنتیکی شامل فرایندهای سیمانی شدن، انحلال، تخریب کانی ها و تراکم می باشد. بر اساس مطالعات انجام گرفته سیمانی شدن، تراکم و فرایندهای بیولوژیکی باعث کاهش تخلخل و تراوایی شده و اثر منفی بر روی کیفیت مخزن داشته و پدیده انحلال و شکستگی باعث بهبود کیفیت مخزنی در این سازند شده است.