سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی عربعلی ساوه یی – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی زیست محیطی دانشگاه کرمان
محمدمهدی نوح پیشه – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی زیست محیطی کرمان
شهباز رادفر – استادیار دانشگاه شهید باهنر کرمان
جمشید شهاب پور – استاد دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

در مطالعه حاضر، تیپ و کیفیت آب شرب وکشاورزی در شعاع ۱۰ کیلومتری معدن مس سرچشمه مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور از ۳۷ منبع آب نمونه بردای شده و جهت تجزیه و تحلیل داده ها ، نمودارهای شولر، پایپر، استیف و ویکوکس ترسیم و مقادیر قلیائیت و خطر شوری میزان املاح محلولف نسبت جذب سدیم، تیپ و رخساره آب و خطر املاح محاسبه و با استانداد های بین المللی مقایسه گردید. بررسی های کیفی نشانگر آن است که بیشتر آبهای لوله کشی و قنوات از نظر شرب درحد قابل قبول می باشند،در صورتی که آب چاهها و رودخانه های منطقه از این لحاظ دارای کیفیت نامناسب هستند. تحلیل و بررسی نتایج به کمک پارامترهای مذکرو، جهت مشخص نمودن کیفیت آب برای مصارف کشاورزی صورت گرفت.