سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

پرویز عبدی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی زنجان

چکیده:

در استان زنجانبخش کشاورزی عمده ترین مصرف کننده آبهای سطحی محسوب می شود و لذا در این مطالعه به بررسی وضعیت کیفی این منابع از دیدگاه کشاورزی پرداخته شده است. بدین منظور از اطلاعات و داده های پارامترهای کیفی آب آزمایشگاه کیفیت آب سازمان آب استان زنجان و سوابق موجود در این زمینه استفاده گردید. بر اساس نتایج این مطالعه به جزء موارد خاصی که بصورت موردی وجود دارد،بطورکلی مشکل عمده ای از نظر کیفیت آب آبیاری در طول دوره مورد بررسی (۸۱-۱۳۷۴) مشاهده نمی شود. اما یک وابستگی زمانی و مکانی رودخانه های استان و کیفیت آب آبیاری مشاهده می گردد.