سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

پرویز عبدی – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی زنجان

چکیده:

در استان زنجان بخش کشاورزی عمده ترین مصرف کننده آبهای سطحی محسوب می شود و لذا در این مطالعه به بررسی وضعیت کیفی این منابع از دیدگاه کشاورزی پرداخته شده است . بدین منظور از اطلاعات و داده های پارامترهای کیفی آب آزمایشگاه کیفیت آب سازمان آب استان زنجان و سوابق موجود در این زمینه استفاده گردید . بر اساس نتایج این مطالعه به جزء موارد خاصی که بصورت موردی وجود دارد، بطورکلی مشکل عمده ای از نظر کیفیت آب آبیاری در طول دوره مورد بررسی (۱۳۷۴-۸۱) مشاهده نمی شود . اما یک وابستگی زمانی و مکانی رودخانه های استان و کیفیت آب آبیاری مشاهده می گردد .