سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

ابوالفضل حنیفه لو – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته آبیاری و زهکشی دانشکده مهندسی علوم آب دانش
هادی معاضد – استادیار گروه آبیاری و زهکشی دانشکده مهندسی علوم آب دانشگاه شهید چمر

چکیده:

کیفیت آب آبیاری در مناطق خشک و نیمه خشک از اهمیت ویژه ای برخوردار است زیرا در این مناطق تبخیر آب از سطح خاک شدید بوده و موجب جریان رو به بالای آب در لایه ایی که ریشه گیاه در آن قرار گرفته است می گردد. در این فرآیند، نمکها به سطح خاک حمل شده و تجمع می یابند. در این پژوهش، کیفیت آب رودخانه کارون در بازه شوشتر- اهواز از٨١ در هر – نظر آبیاری محصولات کشاورزی مورد ارزیابی قرار گرفته است. ابتدا متوسط پارامترهای کیفی آب در سال ٨٢ ایستگاه محاسبه گردید و سپس براساس استانداردها و توصیه های موجود برای آبیاری محصولات کشاورزی از جمله طبقه بندی ویل کوکس، کیفیت آب در هر ایستگاه و تغییرات مکانی آن مورد بررسی قرار گرفت. براساس نتایج بدست آمده، در کلیه ایستگاههای واقع در رودخانه کارون در این بازه (ایستگاههای شوشتر، عرب حسن، ملاثانی و اهواز)، از نظر طبقه بندی ویل کوکس، یون سدیم قابل تبادل در کلاس (عالی تا خوب)، غلظت یون کلر در کلاس ٢ (خوب تا مضر) و شوری در کلاس (با شوری زیاد و در حد قابل قبول) قرار گرفته اند. کیفیت آب رودخانه کارون در این بازه برای استفاده در آبیاری سطحی از لحاظ مقدار سدیم مطلوب و از لحاظ غلظت کلر دارای محدودیت کم تا متوسط می باشد. همچنین از نظر استفاده در آبیاری بارانی، مقدار سدیم دارای محدودیت کم و از نظر کلر دارای محدودیت شدید می باشد.