سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش مقابله با سوانح طبیعی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

سیدمهدی زهرایی – قطب علمی مهندسی و مدیریت زیر ساختها، دانشکده عمران، دانشگاه تهران
صادق محسنی – قطب علمی مهندسی و مدیریت زیر ساختها، دانشکده عمران، دانشگاه تهران

چکیده:

در این تحقیق، با انجام برداشت های میدانی برای حدود ۵۵۰ ساختمان مختلف در شهربندرعباس، مقایسه ای اجمالی میان تعدادی روش های ارزیابی آسیب پذیری موجود صورت گرفته و با بررسی و مقایسه نتایج ارزیابی آسیب پذیری توسط چهار روش منتخب بر روی داده های مربوط به ۳۰ ساختمان نمونه، روش ارزیابی آسیب پذیری آریا به همراه اصلاحاتی درجدول مربوط به آن، بهعنوان روش نهایی انتخاب شده است. در ادامه، شاخص خسارت مربوط به تمامی ساختمان های برداشت شده با روش نهایی محاسبه شده ومیانگین این شاخص ها در شدت هدف تا نه در مقیاس MSK، برای انواع مختلف ساختمان ها، بصورت نمودارهای ستونی ترسیم شده است. به موجب این تحقیق، اکثر ساختمان های بنایی فاقد کلاف بندی در برابر یک زلزله با شدت هشت تخریب می شوند. عملکرد ساختمان های بتن مسلح با قاب خمشی مشابه ساختمان های فلزی با مهاربند بوده و ر زلزله های با شدت هشت، خسارت متوسط و در زلزله های با شدت هفت، خسارت کمی می بینند.