سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش بین المللی مقاوم سازی لرزه ای

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

علی شاهانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران- خاک و پی دانشگاه آزاد تهران مرکز
حمیدرضا وثوقی فر – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
مهدی سرلک – کارشناس عمران از دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

چکیده:

به منظور تهیه طرح بهسازی لرزه ای ساختمان های بنایی نخست باید ساختمان را تحلیل آسیب پذیری نمود . در این خصوص آیین نامه ۲۸۰۰ و دستورالعمل بهسازی لرزه ای ساختمان های موجود به عنوان مراجع اصلی مورد استفاده قرار می گیرند. در این زمینهآیین نا مه ها و دستورالعمل هایی نظیر آیین نامه کشورهای هند و سوئیس،FEMA356 , FEMA 308 و راهنمای بهسازی
ساختما نهای افغانستان که توسط سازمان ملل متحد تهیه شده است، نیز موجود می باشد که در موارد لزوم مشروط بر عدم تناقض با آیین نامه ۲۸۰۰ و دستورالعمل بهسازی از آنها هم میتوان استفاده کرد . مرحله نخست ارزیابی آسیب پذیری ساختمانهای بنایی، ارزیابی کیفی آسیب پذیری آنها می باشد. که با استفاده از چک لیست ارائه شده در این مقاله به تحلیل و ارزیابی آسیب پذیری کیفی ساختمانهای بنایی پرداخته می شود، که در ارائه راهکارهای مناسب به سازی لرزه ای کارساز می باشد. در این مقاله با بررسی آسیب پذیری کیفی یک ساختمان بنایی راهکارهای مناسب برای بهسازی آن ارائه میگردد.