سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش بین المللی مقاوم سازی لرزه ای

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

محمدرضا عدل پرور – عضو هیئت علمی دانشگاه علم وصنعت ایران و سرچرست دانشکدة فنی و مهندسی د
حمیدرضا وثوقی فر – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد جنوب
مهدی شریفی – دانشجوی دکترای سازه دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

کنترل و تضمین کیفیت درحین ساخت، یکی از موارد کلیدی و حیاتی در عملکرد لرزه ای ساختمانهای مقاوم در برابر زلزله می باشد . اهمیت این پارامتر به حدی است که در صورت عدم توجه به کیفیت ساخت، تمامی زحمات و توجهات بکار رفته در طراحی لرزه ای به هدر می رود . عدم توجه به کیفیت در اجرا باعث می گردد در حین زلزله، مناطقی از سازه که در آنها انتظار می رود با تشکیل م فاصل محل اتلاف انر ژی باشند ، با تحمیل یک شکست ترد نقش خود را از دست بدهند . بطور مثال در زلزله نوتریج آمریکا برخی از ساختمان های بتن آرمه قاب خمشی به دلیل عدم رعایت تنگ های برشی در هسته اتصال تیر به ستون و عدم رعایت مهار کافی آرماتورهای طولی تیرها در محل اتصال،دچار شکست های وسیع در هسته اتصال تیر به ستون شده و منهدم گردیدند. با توجه به اهمیت کنترل کیفیت و تضمین کیفیت در ساخت سازه های مقاوم در برابر زلزله، در این نوشتار نحوه ساخت و ساز ساختمانهای مسکونی فولادی و بتنی در شهر تهران مورد ارزیابی کیفی قرار گرفته است . در این راستا ابتد سیستم سازه ای در این ساختمانها معرفی شده و سپس نحوه اجرای این اجزاء مورد ارزیابی قرار گرفته است . چنانچه به این موارد اهمیت داده شود و برای این گونه ساختمانها طراحی مناسب مقاوم سازی لرزه ای ارائه و اجرا گردند، در هنگام وقوع زلزله و بعد از آن خسارات جانی و مالی کمتری حادث میگردد.