سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

محمد برزعلی – دانشگاه تربیت مدرس
عزیز جوانشیر – دانشگاه تبریز
زین العابدین طهماسبی – دانشگاه تربیت مدرس
احمد اکبری نیا – دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

این مطالعه در سال ۱۳۷۶ در ایتسگاه تحقیق کشاورزی عراقی محله گرگان و آزمایشگاه بذر دانشکده کشاورزی گنبد کاوس در قالب آزمایش فاکتوریل با طرح پایه بلوک های کامل تصادفی با دو فاکتور (خاک ورزی و رقم) و چهار تکرار انجام پذیرفت. تیمارهای خاک ورزی عبارت بودند ۱ـ خاکورزی مرسوم منطقه (در زمین لش سوخته) ۲ـ خاک وری با گاو آهن قلمی ( در زمین کلش سوخته) ۳ـ خاک ورزیم الچ الش دار ۴ـ بدون خاکورزی و ارقام مورد استفاده از ارقام مورد کشت در منطقه شامل سحر، ویلیامز و گرگان ۳ بودند.