سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی لاستیک

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

پیمان پور قصیر – کارشناس تضمین کیفیت، شرکت تولیدی لاستیک البرز
حسین صمدی – کارشناس ارزیابی محصول شرکت تولیدی لاستیک البرز

چکیده:

ارزیابی قابلیتهای یک محصول در برآورده نمودن نیازمندیهای کیفی تعیین شده برای آن از اهمیت زیادی برخوردار است چرا که با مشخص شدن این قابلیت ها می توان از موقعیت قابل کسب محصول مورد نظر در بازار اطلاع حاصل کرد. تعیین شاخص قابلیت اطمینان برای یک محصول امکان این ارزیابی را از دیدگاه دوام محصول بطریقی علمی فراهم می نماید. هم چنین بدین طریق می توان از میزان بهبود محصولات اصلاح شده نسبت به نمونه های قبلی بطریق صحیحی آگاهی یافت. در این مقاله چگونگی تعیین این شاخص برای تایر بر مبنای اصول علمی از طریق انجام آزمون تست جاده که از نوع آزمون میانی است ونیز آزمون سرعت که از نوع آزمون های تسریع شده طول عمر می باشد مورد بررسی قرار گرفته است.
تعیین شاخص قابلیت اطمینان از طریق تعیین تابع "نرخ تجمعی خرابی" محصول انجام می گیرد. در بخش اول مقاله نشان داده خواهد شد که مدل ریاضی در نظر گرفته شده برای نمایش این تابع درمورد تایر از نوع مدل "ویبال" است. در ادامه این بخش چگونگی تعیین پارامترهای این تابع برای آزمون جاده با استفاده از روش خاصی بنام "روش میانه ها" تشریح خواهد شد که این کار با ارائه یک نمونه کار عملی انجام یافته همراه خواهد بود.