سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

مهدی عاکف – دانشیار گروه خاکشناسی دانشگاه گیلان
هادی رحیمی لاکه – دانش آموخته کارشناسی ارشد گروه خاکشناسی دانشگاه گیلان

چکیده:

توسعه کشت زیتون به عنوان مهمترین محصول کشاورزی و اقتصادی شهرستان رودبار ( استان گیلان ) و همچنین انتخاب بهترین و مناسبترین اراضی برای ایجاد باغات زیتون از دغدغههای اصلی کشاورزان است . از سویی خاک به عنوان یکی از عوامل اصلی در تولید محصولات کشاورزی به شمار میرود که استفاده ار آن بایستی بر اساس اصول صحیح و علمی صورت گیرد . تا بتوان از آن در تولید محصولات کشاورزی و به عنوان یک منبع پایدار در کشاورزی استفاده کرد . در این راستا ضروری است که قبل از هر اقدامی منابع اراضی ( آب، هوا، خاک و زمین نما ) نواحی مورد نظر شناسایی و در ارتباط با کشت این گیاه اقتصادی مورد ارزیابی گیرد . هدف از این تحقیق انجام مطالعات نیمه تفضیلی شناسایی خاکهای بخشی از اراضی رودبار و ارزیابی میزان تناسب اراضی برای کاشت درختان زیتون میباشد که . در این زمینه تحقیقات زیادی در دنیا و ایران انجام گرفته است . منجیور و همکاران (۲۰۰۳) تحقیقی را در زمینه ارزیابی تناسب اراضی برای زیتون در جنوب اسپانیا انجام دادند . [۲] فاتحی (۱۳۸۱) تناسب اراضی برای گیاه زیتون در ۲۳ هکتار از اراضی دالاهو کرمانشاه انجام داد