سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: همایش ملی مدیریت اراضی – فرسایش خاک و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

غلامرضا زارعیان – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی استان فارس

چکیده:

ارزیابی تناسب اراضی و کشت محصولات زراعی و مرتعی با توجه به استعدادهای اراضی و خصوصیات آب وهوایی بعنوان یکی از راههای رسیدن به کشاورزی پایدار و حفظ منابع طبیعی مطرح گردیده است. منطقه خرم بید با رژیم رطوبتی Ardic Xeric و رژیم حرارتی mesic دارای فصل و رشد معادل ۱۳۹ روز می باشد که جهت کشت دیم محصولات عمده منطقه کافی نمی باشد. جهت ارزیابی تناسب اراضی، ابتدا جداول خصوصیات خاک، تصحیح گردید و سپس ارزیابی به روش پارامتریک (ریشه دوم) که مناسبترین روش بود، انجام گردید. نتایج نشان داد که واحدهای خاک جهت محصولات عمده منطقه شامل: گندم، جو، چغندرقند، سیب زمینی و لوبیا دارای کلاس های N2 , N1, S3, S2 می باشند. عمدتا محدودیتها شامل محدودیتهای اقلیمی، حاصلخیزی خاک، فیزیکی خاک و توپوگرافی می باشند.