سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علی اله وردی – دکتری مهندسی شیمی، هیات علمی دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه علم و صنع
ابراهیم نجفی کانی – دانشجوی دکتری مهندسی شیمی، دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه علم و صنعت ا
حامد اسلامی نمین – کارشناسی مهندسی شیمی، دانشگاه علم و صنعت ایران
ابوالفضل نگارخاتون – کارشناسی مهندسی شیمی، دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

سرباره های کوره بلند ذوب آهن می توانند به لحاظ کیفی تفاوت هایی داشته باشند. این تفاوت ها در ترکیب شیمیایی، ترکیب فازی و نهایتا در خواص هیدرولیکی نهفته ظاهر می گردد. سرباره ذوب آهن اصفهانبه دلیل فرایند تولید، در هوا و به آرامی خنک می گردد، که نتیجه آن رشد فازهای کریستالی می باشد که بااضافه شدن به سیمان برای تولید سیمان سرباره ای عامل افت کیفیت خواهد شد. افزایش فاز شیشه در سرباره و فرآوری آن در حین تولید می تواند تاثیر بسزایی در افزایش درصد مصرف آن و همچنین بهبود در کیفیت محصول تولیدی داشته باشد. آزمایشات انجام شده در این کار تحقیقاتی نشان می دهد که با سرد کردن سریع تر سرباره می توان به میزان قابل ملاحظه ای کیفیت این سرباره را با هدف تولید سیمان سرباره ای ارتقاء داد. با توجه به نتایج بدست آمده از اندازه گیری های مقاومت فشاری در تعیین مقدار اپتیمم مصرف سرباره، امکان افزایش درصد مصرف سرباره با سرباره فرآوری شده تا ۲۰ % ممکن خواهد شد و این درصورتی است که با سرباره فرآوری نشده این مقدار معادل ۱۰ % می باشد.