سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علیرضا والانژاد – دانشگاه صنعتی سهند، شهر جدید سهند، پردیس دانشگاه صنعتی سهند
علیرضا طلوع – بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی میلاد تهران

چکیده:

در این مقاله سعی برآن است تا روشهای ارزیابی وسایل پزشکی و تأییدی ههای صادره بیان شود. همچنین به جهت آشنا ساختن سازندگانو واردکنندگان کالاهای پزشکی با استانداردهای این محصولات و نحوه کنونی اخذ تاییدیه ها درکشور، نیازمندیهای اساسی و ویژگیهایعمومی استانداردی بیان می شود . در این ارتباط چند راهکار با نتیجه ای میان مدت و با تلفیقی ازاستانداردسازی و کنترل کیفیتتجهیزات پزشکی در دنیا از یک سوء و شرایط ویژه این صنعت در ایران از دیگر سو ارایه خواهد شد