سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

علی تدین – دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد
ابراهیم اسدی خشونی – دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد

چکیده:

گیاه توت روباه از جنس poterium و متعلق به تیره rosaccea است گیاهی است چند ساله که بطور معمول زودتر از بقیه گیاهانی علوفه ای سبز می شود و دیرتر از بقیه رشد سبزینه ای آن کند یا متوقف می شود نباتی است خوش خوراک، سرماهی ۲۰- و گرمای +۳۸ درجه سانتیگراد را تحمل می کند. جهت بررسی سازگاری گیاهی توت روباه در منطقه شهرکرد یک آزمایش مزرعه ای به مدت یکسال زراعی در دو رژیم آبیاری کم آبیاری و آبیاری کافی (هر هفته یکبار) در شش تکرار انجام گردید و نتایج مورد مقایسه آماری قرار گرفت.