مقاله ارزیابی یکنواختی توزیع آب با شدت متغیر از یک دستگاه آبیاری سنترپیوت اصلاح شده که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در پژوهش هاي حفاظت آب و خاك (علوم كشاورزي و منابع طبيعي) از صفحه ۱۲۹ تا ۱۴۳ منتشر شده است.
نام: ارزیابی یکنواختی توزیع آب با شدت متغیر از یک دستگاه آبیاری سنترپیوت اصلاح شده
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سنترپیوت
مقاله آبیاری با شدت متغیر
مقاله یکنواختی توزیع آب

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: هزارجريبي ابوطالب
جناب آقای / سرکار خانم: شريفان حسين
جناب آقای / سرکار خانم: انصاري حسين
جناب آقای / سرکار خانم: سهرابي برهان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
کاربرد آب با شدت متغیر در امتداد بال آبياري دستگاه آبیاری سنترپیوت می تواند از طریق سیستم های کنترل شدت آبیاری حاصل گردد، اما حصول راندمان آبیاری رضایت بخش نیازمند توزیع یکنواخت آب در مناطقی با شدت آبياري مشابه است. در اين پژوهش یکنواختی توزیع آب حاصله از دستگاه آبیاری سنترپیوت اصلاح شده كه قادر به ايجاد مقادير مختلف عمق آب آبياري در جهت هاي موازي (در امتداد بال آبياري) و عمود بر سنترپیوت بود، مورد ارزیابی قرارگرفت. یکنواختی توزیع آب در سه سرعت حرکت مختلف سنترپیوت و هفت سطح متفاوت ضربان شیر مغناطیسی در جهت هاي موازی و عمود بر سنترپیوت محاسبه گردید. نتایج نشان داد که سنترپیوت اصلاح شده قادر است آب را در محدوده قابل قبولی از یکنواختی (۸۲ تا ۹۶ درصد) توزیع نماید. همچنین یکنواختی توزیع آب با افزایش سطح ضربان شیرهای مغناطیسی و کاهش سرعت حرکت سنترپیوت افزایش یافت.