سال انتشار: ۱۳۹۲
محل انتشار: اولین همایش ملی برق و کامپیوتر جنوب ایران
تعداد صفحات: ۹
نویسنده(ها):
ساسان پایه دار – آموزشکده فنی حرفه ای سما کازرون

چکیده:
دراین مقاله ما ازشبکه های پتری رنگی CPN ها و ابزارپشتیبان CPN Tools برای مدلسازی و تحلیل کارایی معماری گرید استفاده می کنیم نمادگذاری شبکه های پتری یک مدل رسمی شناخته شده و قادر به مدلسازی انواع مختلف ارتباطات و همزمانی می باشد CPN ها شبکه های پتری را با زمان بندی سلسله مراتبی داده و زبانهای برنامه نویسی که آنها را برای مدلسازی گریدها مناسب می سازد توسعه میدهد ما ازمدل گریدمان برای ارزیابی یک استراتژی برای بهینه سازی استفاده ازدادهها درمحیط های گرید استفاده می کنیم استراتژی ما براساس خودکارسازی افزودن وظایف clean-up به جریانهایکاری گرید می باشد با استفاده ازشبیه سازی ما نشان میدهیم که این استراتژی به صورت عمده ای میزان فضای ذخیره سازی مورد نیاز جهت اجرای برنامه های کاربردی گرید را کاهش میدهد.