سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: ششمین کنفرانس آمار ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

ناصر رضاارقامی – گروه آمار دانشگاه فردوسی مشهد
مهدی عمادی –

چکیده:

دراین مقاله پس از ارزیابی p-value به عنوان معیار پشتیبانی داده ها از فرضیه صفر معیارهایی را به منظور فوق معرفی می نماییم که نقاط ضعف p-value را نداشته بلکه در شرایطی که به نظر می رسد چنین معیاری باید داشته باشد صدق نمایند و سپس به بررسی ویژگیهای آن ها و مقایسه خواهیم پرداخت.