سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: هفتمین کنگره ملی خوردگی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

نورچی حرمتیان – دانشگاه شیراز – استادیار بخش مواد
محمود پاکشیر – دانشگاه شیراز – کارشناسی ارشد خوردگی و حفاظت از مواد

چکیده:

جمع شدن رسوبات بر روی سطوح مبدلهای حرارتی یکی از مشکلات رایج در عملکرد بسیاری از صنایع می باشد. در طی ۳۰ سال گذشته پیشرفتهای تکنولوژی در تولید پلیمرهای مناسب که در سیستمهای خنک کننده آب کاربرد دارند، توانایی برنامه عملیاتی برای کنترل موثر و اقتصادی تر رسوبات معدنی، رسوبات بیولوژی و خوردگی در سیستمهای خنک کننده آب گردشی باز و بسته را بهبود بخشیده است.
در این تحقیق عملکرد سه ممانعت کننده پلیمری در مقایسه با یک ممانعت کننده آلی درجلوگیری از تشکل رسوبات کربنات، سولفات و فسفات کلسیم در سیستم خنک کننده آب بررسی ومقدار بهینه ممانعت کننده ها برای جلوگیری از تشکیل رسوب تعیین شد. همچنین تاثیر پارامترهای فرایند ازجمله دما و PH بر روی توانایی این ممانعت کننده ها در جلوگیری از رسوب بررسی گردید. تحقیقات انجام شده شاهد این مطلب است که راندمان ممانعت کنندگی با افزایش PH و دما در یک غلظت ثابت از ممانعت کننده کاهش می یابد.