سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

حسین صائب – موسسه تحقیقات برنج کشور

چکیده:

ارزیابی مکانیسم مقاومت آنتی ژنوز و آنتی بیوز ۸ رقم برنج نسبت به کرم ساقه خوار نواری در شرایط آزمایشگاه طی سال های ۷۵ و ۷۶ انجام گردید. مکانیسم مقاومت آنتی زنوز از طریق تعداد لاروهای سمت گیریک رده و استقرار یافته در روی ارقام مورد بررسی به ترتیب پس از ۱ و ۲۴ ساعت تعیین گردید.