سال انتشار: ۱۳۷۹

محل انتشار: اولین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سعید سریزدی – استادیار دانشگاه شهید باهنر کرمان
اجمد حکیمی – استادیار سازمان پژوهشهای کرمان

چکیده:

دراین مقاله روشی جدید برای ارسال چند مرحله ای تصاویر ارائه می گردد روش جدیدمتکی بر روش نمونه برداری غیریکنواخت مورفولوژیک ارائه شده توسط سریزدی ، هز کوات و رونسن می باشد به لحاظ غیریکنواخت بودن این نمونه برداری لبه ها به خوبی در تصویربازسازی شده حفظ می شوند و پدیده اثر بلوک نیز در تصویر مشاهده نمی گردد نتایج عملی کارایی بالای روش پیشنهادی را تایید می کنند