سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: هفتمین همایش حمل و نقل ریلی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد انصاری – کارشناسی ارشد راه آهن برقی، دانشگاه علم و صنعت

چکیده:

در این مقاله ارسال دیجیتال اطلاعات از تجهیزات کنار خط به داخل قطار ب وسیله بالیس مورد بررسی قرار گرفته،نحوه آشکارسازی قطار و شیوه ارسال اطلاعات ایمنی و کنترلی به آن توضیح داده می شوند . نوع مدولاسیون ، تلگرام کد ، نرخ بیت، طریقه آشکارسازی سیگنال دریافتی، مشخصه های گیرنده دیجیتال، بازیابی سیگنال ساعت در گیرنده و کدینگ اطلاعات به منظور حفاظت دیتا در مقابل نویز و تداخل مورد بحث قرار گرفته و بر مبنای آن، طرح گیرنده مناسب با توجه به حداکثرسرعت قطار ارائه می گردد