سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نوزدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

داریوش عباسی مقدم – کارشناس ارشد صنایع مخابرات ایران
وحید طباطباوکیلی – دانشیار دانشگاه علم و صنعت دانشکده برق

چکیده:

جهت مکانیابی قطعی و محلهایی که دارای عدم تطبیق امپدانس هستند از ارسال سیگنالهای مخابراتی باند باریک و طیف گسترده استفاده می شود . در این روش در شبکه مخابراتی PLC شکل موجهایی را روی خطوط قدرت ارسال کرده و بازگشتی های انعکاسی ناشی از عدم تطیق امپدانس دریافت می شوند . با استفاده از دامنه و فاز سیگنال باز گشتی تعیین محل تغییر امپدانس با دقت مناسبی ممکن می شود . برای عدم تاثیر گذاری سیگنال ارسالی روی اجزاء شبکه خطوط قدرت، بایستی از سیگنالها با چگالی طیف قدرت کم استفاده شود که سیگنالهای طیف گسترده از این نوع می
باشند . در بین تکنیکهای طیف گسترده، رشته مستقیم ماکزیمم طول M-Sequence بدلیل سادگی تولید کد با طول دلخواه، نسبت لوب کناری به لوب اصلی پایین و مقاومت بالا در برابر تداخل، جمینگ و ناپایداریهای خط قدرت مناسب می باشد . در بین تکنیکهای باند باریک، مدولاسیونهای چند فازی بدلیل نسبت پایین لوب فرعی به اصلی مناسبترین می باشند . جهت کاهش لوبهای کناری برای آشکار سازی بازگشتیهای کوچک ناشی از عدم تطبیق امپدانس از تکنیکهایWindowing استفاده می شود . پنجره های همینگ و هنینگ دارای عملکرد نسبتاً مناسبی بوده و پیاده سازی آنها نیز آسان بوده اما پنجره Dolph- Chebychev جهت کاهش لوب کناری بهینه می باشد .