سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمد کجباف – عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مسجد سلیمان
احمد کاردان – استادیار دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات- دانشگاه صنعتی امی
کبری خانمحمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات- دانشگاه صنعتی امیرکبیر
علی نیک نشان – دانشجوی کارشناسی ارشد امنیت شبکه- دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

در این مقاله روشهایی برای کاهش توان مصرفی در ارسال مطمئن بسته های داده به صورت همه پخشی و چندپخشی در شبکه های نامتعارف بررسی شده است. بر خلاف روشهای معمول دیگر، روشهای ارائه شده صرفاً به فاصله فیزیکی بین گره ها برای محاسبه وزن درخت در تشکیل درخت های همه پخشی و چند پخشی توجه نم ی کنند؛ بلکه هزینه درخت از جمع توان ارسالی گرههای میانی محاسبه می شود. ایده اصلی این است که محیط به صورت اید ه ال و بدون خطا فرض نشود و لذا نرخ حذف بسته ها و تضعیف امواج الکترومغناطیسی به عنوان یک معیار مهم در نظر گرفته شده است. بر اساس شبیه سازی انجام شده این روشها نسبت به روشهای متناظر که نرخ خطا را در نظر نمی گیرند، برای ارسال همه پخشی یاچندپخشی به صورت ارتباط مطمئن ت ا ۴۵ % مصرف توان را در شبکه هایی نامتعارف کاهش می دهد و در ضمن با کاهش تعداد دفعاتارسال مجدد، باعث بهبود مدت زمان تأخیر ارسال می شود.