مقاله ارمنيان و سقوط صفويه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۷ در تاريخ از صفحه ۲۳ تا ۳۴ منتشر شده است.
نام: ارمنيان و سقوط صفويه
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ارمنيان
مقاله افغان ها
مقاله شاه سلطان حسين
مقاله جلفا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اعرابي شكوه السادات

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
با روي کار آمدن شاه سلطان حسين، سياست عدم تسامح مذهبي نسبت به اقليت هاي مذهبي از جمله ارمنيان در پيش گرفته شد. همين امر منجر بدان شد در آستانه حمله افغان ها به اصفهان، چنين شايع شود که ارمنيان درصدد گرفتن انتقام از حکومت صفويه مي باشند و احتمالا به افغان ها نزديک خواهند شد، لذا در تعدادي از گزارش هاي گردشگران اروپايي و کشيشان کارمليت شايعه ي مزبور دامن زده شده است.
اين مقاله در پي آن است با استناد به سفرنامه هاي مختلف و گزارش هاي شاهدان عيني بيان نمايد که برخلاف شيوع چنان خبري در ايام اشغال اصفهان، ارمنيان نه تنها سازش نکردند، بلکه با همکاري ارتش صفويه به مقابله با دشمن مشترک پرداختند.