سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: ششمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محسن موذن – گروه زمین شناسی، دانشکده علوم طبیعی، دانشگاه تبریز
رباب حاج علی اوغلی – گروه زمین شناسی، دانشکده علوم طبیعی، دانشگاه تبریز

چکیده:

توده نفوذپذیری در غرب شهرستان کلیبر در کوههای قره داغ قرار گرفته است. این توده بخشی از نوار ماگمایی البرز غربی – آذربایجان محسوب می شود که در فاز تکتونیکی پیرنه (ائوسن فوقانی – الیگوسن) در پوسته آذربایجان نفوذ کرده است. با نفوذ توده مذکور در نهشته های رسوبی (رسی، آهکی ویروکلاستیک) و سنگهای بازیک کرتاسه فوقانی، هاله دگرگونی به ضخامت بیش از ۱Km در اطراف آن ایجاد شده است. سنگهای حاصل از دگرگونی شامل مرمهای دولومیتی، مرمهای کربناتی، هورنفلس های رسی، هورنفلس های آهکی، هورنفلس های بازیک و توف های دگرگون شده می باشند. بررسی های ترموبارومتری به عمل آمده در سنگهای رسی و سنگهای آهکی با استفاده از پتروژنتیک گرید و منحنی های تعادلی چندگانه فشار دگرگونی هاله را ۰/۶Kbr مثبت و منفی ۳ و حداکثر دمای دگرگونی هاله را برای سنگهای رسی در زون ارتوپیروکسن ۸۵۰ درجه سانتی گراد و برای سنگهای کالک – سیلیکات در زون و زوویانیت – ولاستونیت ۷۰۰ درجه سانتی گراد – ۶۰۰ درجه سانتی گراد و در زون ولاستونیت ۵۵۰ درجه سانتی گراد تعیین می کند.