مقاله ارنواز و شهرناز پژوهشي در ريشه يابي دو نام در شاه نامه فردوسي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۸ در پژوهشنامه ادب حماسي (پژوهش نامه فرهنگ و ادب از صفحه ۲۴۱ تا ۲۵۹ منتشر شده است.
نام: ارنواز و شهرناز پژوهشي در ريشه يابي دو نام در شاه نامه فردوسي
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ارنواز و شهرناز
مقاله زن در شاه نامه
مقاله زروان
مقاله شاه نامه فردوسي
مقاله شاه نامه ثعالبي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زواره ييان پريا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
شخصيت ارنواز و شهرناز، خواهران رشک برانگيز جمشيد در شاه نامه فردوسي ريشه هايي کهن و اساطيري در کتاب بزرگ ديني ايران باستان ـ اوستا ـ دارد. هر چند پنج نسک باقي مانده از بيست و يک نسک پيشين، اطلاعاتي اندک را درباره اين دو شاه بانوي اصيل و نژاده عرضه مي دارد اما با در کنار هم نهادن آن چه در اوستا و ترجمه هاي عربي از متون ميانه در دست است و نيز اشارات کوتاه اما پر رمز و راز فردوسي حکيم مي توان تصويري روشن تر از آنان و نقش موثر هر يک در بنيادگذاري نسل هايي متفاوت بدست داد. اين مقاله تلاش دارد ضمن پرتوافکندن بر اين تصوير، گذري نيز بر نقش کليدي زن در شاه نامه حکيم توس داشته باشد.