سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین کنگره ملی فناوری تولید و فرآوری گوجه فرنگی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

شهره نیکخواه – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی خراسان

چکیده:

بر طبق آمار سازمان فائو در سال ۲۰۰۵ میزان تولید گوجه فرنگی۱۲۵ میلیون تن بوده است. رب گوجه فرنگی مهمترین فرآوردهگوجه فرنگی است که در جهان مصرف می شود. فرآورده های مهم دیگر آن عبارت از گوجه فرنگی پوست شده ، تکه شدهیا خرد شده ، آب گوجه فرنگی ، گوجه فرنگی کنسرو شده و سس کچاپ است. مهمترین پارامترهای کیفی برای فرآورده های گوجه فرنگی میزان رنگ و میزان قارچ است. تکنیک هوارد به عنوان یک روش مستقیم برای کنترل کیفی فرآورده نهایی به خصوص برای فرآورده های گوجه فرنگی کاربرد دارد. عیب روش هوارد آناست که نیاز به آموزش خاص و اپراتورهای با تجربه دارد . نتایج این روش تحت تاثیر نوع تجهیزات فرایند، میزان یکنواخت کردن فراورده و میزان تجربه پرسنل کنترل کیفیت ، تامیسیلیوم های قارچی را از بافت های گوجه فرنگی در زیر فیلد میکروسکوپی جدا نماید ، دارد. دقت ناکافی در جداسازی میوه های قارچ زده ، اهمیت ارگوسترول برای ارزیابی کیفی گوجه فرنگی وفراورده های آن را افزایش داده است. ارگوسترول یک جزءاز دیواره سلولی قارچیاست و به عنوان یک پارامتر بالقوه برای تعیین خصوصیات کیفی فراورده های گوجه فرنگی مفید است. اندازه گیری ارگوسترول با کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا ( HPLC ) پس از مرحلهاستخراج آن صورت می گیرد. مقدار ۱۵ میلی گرم ارگوسترول در یک کیلوگرم مواد جامد به عنوان شاخصی برای قابل قبول بودن فرآورده های گوجه فرنگی پیشنهاد می شود. با این وجود اهمیت ارگوسترول برای فرآورده های گوجه فرنگی صد در صدشناخته شده نیست و باید تحقیقات گسترده تری صورت پذیرد.