سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش ملی دانشجویی مهندسی HSE و سومین همایش ملی دانشجویی مهندسی بازرسی فنی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

امین احمد پور – امور تحقیق و توسعه شرکت پتروشیمی شهید تندگویان
منصور جوهری رنگ – امور تحقیق و توسعه مجتمع پتروشیمی بندر امام
سعید رضایی مقدم – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد امیدیه

چکیده:

تاکنون توصیفهای گوناگونی ازدانش ارگونومی ارایه شده است اما دریک توصیف فراگیر می توان گفت که ارگونومی عبارت است ازکاربرد اطلاعات علمی موجود درباره انسان برای حل مشکلات طراحی به این ترتیب ارگونومی ظرفیت و توانمندیهای انسانرا مورد مطالعه قرارمیدهد و سپس اطلاعات بدست امده را درطراحی مشاغل فراورده ها محیط کار و حتی محیط زندگی و تجهیزات به کار می بندد درامریکا صنایع نظامی و فضایی به شدت پایبند اصول ارگونومی عوملا نسانی بوده و ازآن درطراحی فراورده های خود بهره میگیرند اما دیگرصنایع کمتر به اهمیت و نقش شایان ارگونومی توجه داشته یا پی برده اند