مقاله ارگونومي در دندانپزشکي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در مجله دندانپزشکي (دانشگاه علوم پزشکي تهران) از صفحه ۱۹۹ تا ۲۰۷ منتشر شده است.
نام: ارگونومي در دندانپزشکي
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ارگونومي
مقاله دندانپزشکي
مقاله ايمني
مقاله استاندارد
مقاله شغل

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: درگاهي حسين
جناب آقای / سرکار خانم: نسل سراجي جبرائيل
جناب آقای / سرکار خانم: صدر سيدجليل
جناب آقای / سرکار خانم: صدري گلسا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: در حرفه دندانپزشکي همانند ساير مشاغل يک سري عوامل زيان آور در محيط کار وجود دارد. عدم توجه به موازين بهداشت شغلي، سلامتي شاغلين اين حرفه را به خطر مي اندازد. ارگونومي در دندانپزشکي با ديدگاه علمي آخرين اصول ارگونوميک در حرفه دندانپزشکي را معرفي مي کند. ارگونومي در دندانپزشکي بر روي دو موضوع عمده تاکيد دارد، فشار فيزيکي و فشار روحي رواني. برنامه هاي ارگونوميک چالش هاي فيزيکي و روحي رواني رو در روي دندانپزشکان را مرتفع کرده و راه حل هاي علمي را در راه ايجاد شرايط محيطي کارآمد و تسلي بخش فراهم مي کند.
روش بررسي: اين پژوهش يک مطالعه مروري است که به منظور بررسي تاثير و نقش ارگونومي در حرفه دندانپزشکي انجام شده است. در اين مطالعه از متون مرتبط در مقالات و کتاب ها و جستجو در اينترنت بهره برداري به عمل آمده است.
نتيجه گيري: اکثر صاحب نظران منشا عوارض ناشي از دندانپزشکي را مربوط به وضعيت غلط قرار گرفتن بدن در هنگام کار و عدم تحرک کافي در دندانپزشکان مي دانند. از آنجا که اين افراد در معرض بيماري هاي اسکلتي و عضلاني قرار دارند، بنابراين شناخت عوامل خطر ارگونوميکي موجود در طراحي محيط کار بسيار حايز اهميت است. اصولي که در طراحي محل کار از نظر ارگونوميکي بايد رعايت شوند شامل ارزيابي وضعيت بدن، وضعيت نشستن دندانپزشک و سرانجام ارزيابي وسايل و تجهيزات دندانپزشکي مي باشند. منطقي ترين ديدگاه براي طراحي وسايل و تجهيزات دندانپزشکي با استفاده از اصول ارگونوميکي، بررسي شرايط و وضعيت بدن دندانپزشک است و سپس بايد نوع فعاليت هاي انجام شده بر روي بيمار را نيز در نظر گرفت. در نهايت اينکه، قبل از هر چيز ارگونومي در دندانپزشکي را بايد شناخت و درباره دستورالعمل ها و جوانب مختلف آن بيشتر دانست و از توسعه آکادميک و انجام طرح هاي پژوهشي در اين زمينه بهره جست.