سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: سومین همایش کیفیت و بهره وری در صنعت برق

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سعید پارسا – شرکت توزیع نیروی برق شمالشرق تهران

چکیده:

بی شک در شرکتهای توزیع هرگاه سخن از ایمنی و بهداشت فرد به میان می آید آدمی ناخودآگاه در ذهن خود ایمنی از حوادث و ا تفاقات ناشی از بر ق گرفتگی، احتمال سقوط از پایه ها و نهایت حادثه های ناشی از جابجایی خطور م ی نماید. در حالیکه اتفاقات ملموس و ناملموس بسیار زیادی در اطراف همگی ما وجود دارد . علم ارگونومی درباره چگونگی عمل افراد با محیط کار آنها میباشد. آموزش ارگونومی به ما می آموزد که چگونه کار و محل کار را با یکدیگر تنظیم و متناسب نماییم و هدف اصلی آن متناسب کردن کار با شخص است نه اینکه شخص را مجبور کند که محیط کار نامتناسب را تحمل نماید . نکته قابل توجه در علم ارگونومی آن است که ارگونومی درمان نیست بلکه یک روش پیشگیرانه می باشد. یکی از موارد استفاده از ارگونومی هنگام استفاده از رایانه میباشد . استفاده طولانی از رایانه و وسایل جنبی آن در دراز مدت سبب آسیب رسیدن به دستها، مچ، بازو وسایر اعضای بدن میگردد، آسیب های که به راحتی قابل پیشگیری میباشند . در این مقاله سعی شده است مبحث آموزش را برای آنهاییکه در مرحله تعلیم و آموزش ارگونومی هستند مورد بحث قرار دهد.