سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: همایش ملی ارگونومی در صنعت و تولید

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

ساناز منصف – دانشجوی کارشناسی مدیریت صنعتی دانشگاه شیخ بهایی اصفهان

چکیده:

یکی از ویژگیهای بارز در دنیای معاصر ، رشد بسیار سریع تکنولوژی است . چنین رشد سریعی ضمن تاثیرگذاری گسترده بر ساخت های اقتصادی ، سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی ، اشاعه
و مبادله تکنولوژی را نیز گریز ناپذیر کرده است . تکنولوژی پیشرفته به همراه خود منابع جدیدی از آسیب و تنش ناشی از کار را به همراه می آورد . پیچیدگی تکنولوژی جدید با تغییر ماهیت کار ، سازمان کار و نظام تولید بر نیروی کار ، توقعات بسیار زیادی را تحمیل میکند . کار و انسان دو جزء اصلی و تفکیک ناپذیر هستی هستند که باید به گونه ای متناسب با یکدیگر برنامه ریزی شوند . نبود تطابق و تناسب بیان توانمندیهای انسان و نوع کاری که او انجام میدهد یا مسئولیتی که بر عهده وی نهاده شده ، باعث بروز مشکلات بسیاری میشود دکه از آن جمله میتوان به رخداد حوادث و بیماریهای ناشی از کار و پایین بودن بهره وری نیروی کار اشاره کرد . ما به شرطی میتوانیم عملکرد انتقال تکنولوژی را بهینه نموده و به بهره وری بیشتر و تامین بهداشت و سلامت کارکنان برسیم که اصول ارگونومی را در طراحی ، عرضه و استفاده از تکنولوژی منظور کنیم . این مقاله شرحی است بر این موضوع که چرا ارگونومی در انتقال تکنولوژی موثر است .