سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: همایش ملی ارگونومی در صنعت و تولید

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سعید علی نیا – کارشناس ارشد بهداشت حرفه ای
محمدطاهر چاوشی ثانی – معاونت مرکز بهداشت شهرستان رامسر

چکیده:

, تاثیرسینرژیک در تامین اهداف سازمان دارد و مبتنی بر سه اصل ” مشارکت فراگیرTQM بهبود فرایندوتمرکز روی مشتری داخلی وخارجی ” می باشد . به منظور اجرای موفق TQM در
یک سازمان می بایست در ابتدا بستر پذیرش آن را آماده ساخت . نگارندگان این مقاله معتقدند یکی از بهترین عواملی که می تواند در این مورد نقش بسزائی ایفا نماید , ارگونومی می باشد