مقاله ازدواج از نگاه دختران نوجوان مبتلا به ديابت: يک تحقيق کيفي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در فصلنامه خانواده پژوهي از صفحه ۴۵۵ تا ۴۶۵ منتشر شده است.
نام: ازدواج از نگاه دختران نوجوان مبتلا به ديابت: يک تحقيق کيفي
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ديابت نوع ۱
مقاله دختران نوجوان
مقاله مشکلات ازدواج
مقاله مطالعه کيفي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: احمدي فضل اله
جناب آقای / سرکار خانم: همتي مسلك پاك معصومه
جناب آقای / سرکار خانم: انوشه منيره
جناب آقای / سرکار خانم: حاجي زاده ابراهيم
جناب آقای / سرکار خانم: رجب اسداله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بيماري هاي مزمن از جمله ديابت مي توانند اثرات قابل ملاحظه اي را بر كيفيت زندگي روزمره مانند ارتباطات خانوادگي، ازدواج و ارتباطات زناشويي داشته باشند. اگر چه تاثير ديابت در زندگي هر دو جنس مشهود است ولي اين تاثير در تمام جوانب زندگي يک دختر نوجوان برجسته تر مي باشد.
هدف اين مطالعه تبيين مشکلات ازدواج و تشکيل خانواده از ديدگاه دختران نوجوان مبتلا به ديابت است. در اين مطالعه كيفي، تعداد ۲۸ دختر نوجوان، بين ۱۸-۱۳ سال، مبتلا به ديابت نوع ۱ مراجعه کننده به انجمن ديابت آذربايجان غربي و درمانگاه هاي بيمارستان هاي شهر اروميه با روش نمونه گيري مبتني بر هدف مورد مطالعه قرار گرفتند. جمع آوري اطلاعات با استفاده از مصاحبه عميق انفرادي و گروه هاي متمرکز و تجزيه و تحليل به روش تحليل محتوا انجام شد.
يافته هاي بدست آمده از تحليل محتوا نشان داد که مشکلات ازدواج از ديدگاه دختران مبتلا به ديابت متاثر از سه عامل نگرش دختر نوجوان نسبت به تاثير نامناسب بيماري، نگرش خانواده و جامعه نسبت به بيماري و مسایل روان شناختي مي باشد. با توجه به اين كه جوامع مختلف داراي نگرش ها و باورهاي متفاوتي هستند كه تغيير دادن آن ها مشكل و نياز به زمان داشته و از سوي ديگر با توجه به ماهيت مزمن ديابت، نگاه جامعه و خانواده به بيماري ديابت، ويژگي هاي سني نوجوانان و با توجه به اين که در حال حاضر در کشور ما احتمال ازدواج در اين رده سني وجود دارد و از آن جايي كه مشکلات ازدواج و تشکيل خانواده دختران نوجوان مبتلا به ديابت مربوط به عوامل متعددي مي باشد، انجام مداخلات مناسب و اصلاح الگوهاي سازگاري در اين نوجوانان ضروري به نظر مي رسد.