سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: اولین همایش موتورهای درونسوز

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

محمد حسن فرخ نیا – کارشناس ارشد مکانیک (شرکت تحقیقات موتور ایران خودرو)

چکیده:

یکی از راه های ساده افزایش گشتاور و توان موتور پیکان ۱۶۰۰LC افزایش نسبت تراکم می باشد. بدین منظور افزایش نسبت تراکم در دو مرحله انجام گرفت.
۱- ازدیاد شعاع لنگ.
۲- کاهش حجم محفظه احتراق و اصلاح مجاری.
در مرحله اول پس از بررسی و محاسبات لازم شعاع لنگ به اندازه ۰/۷۲۳ میلیمتر با روش ماشینکاری از قطعه خام میل لنگ افزایش یافت و نهایتا قطعه مذکور در موتور نصب و مورد آزمون قرار گرفت.
الف) نتایج آزمون با کاربراتور CD150 نشان دهنده متوسط ازدیاد ۱۸% گشتور، ۱۸/۸% توان تا دور ۴۰۰۰rpm و سپس متوسط کاهش ۵% گشتاور در دور ۴۵۰۰rpm می باشد.
ب) نتایج آزمون کاربراتور CD175 نشان دهنده متوسط ازدیاد ۲۱% گشتور و ۲۰/۷۵% توان تا دور ۵۰۰۰rpm می باشد.
در مرحله دوم به منظور کاهش حجم محفظه احتراق، تغییرات زیر در موتور انجام شد. این تغییرات شامل کاهش فاصله چلانش، افزایش سطح چلانش، کاهش فاصله شمع تا دورترین نقطه در محفظه احتراق بودند.
بنابراین اصلاحاتی در گودی سرسیلندر و کف پیستون انجام گرفت. بعد از این اصلاحات فوق قطعات مذکور در موتور نصب و مورد آزمون قرار گرفت که نتایج در نمودارهای اشکالی ۱۱ تا ۱۹ می باشد.