سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: همایش ملی ارگونومی در صنعت و تولید

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مرتضی رجب زاده – دانشکده بهداشت – دانشگاه علوم پزشکی
محمدامین موعودی –
علیرضا بیژندی –

چکیده:

در این مقاله با توجه به اطلاعات ثبت شده، بررسی عمومی خطرات، صدمات مرتبط به شغلهای مختلف مورد بررسی قرار گرفته که می تواند در تصمیمگیری برای بودجه و تخصیص زمان برای تحلیلهای مفصل تر به مدیریت کمک کند . شاخص RSI ابزاری مناسب جهت ارزیابی ریسک از دیدگاه ماکروارگونومی مبتنی بر معیارهایی مانند قابلیت اطمینان، عملی بودن، … می باشد . در این ارزیابی ٢٦ شغل مختلف درنظرگرفته شده که هر شغل به ٦ طبقه کاری و ن ه ا ی ت اً به ٦٤ جزء تقسیم شد . برای هرجزء شاخص ) RSI شاخص فشارنسبی ) محاسبه می گردد . اگر شاخص به دست آمده بین صفر تا ٢/٥ بود شغل مورد بررسی در منطقه قرمز قرارمی گرفت و اقدام فوری مورد نیاز بود .
اگر شاخص بین ٢/٦ تا ٧/٥ بود شغل در منطقه زرد قرار می گرفت و نهایتاً اگر شاخص از ٧/٦ بالاتر بود شغل در منطقه سبز قرار می گرفت و تغییرات نیاز نداشت