سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: اولین کنفرانس لجستیک و زنجیره تامین

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

کاظم کلب خانی –
جواد شفیعیان بجستانی –

چکیده:

ازریابی عملکرد کلیدی موثرجهت تشخیص فواید و دستیابی مدیریت زنجیره تامین می باشد . این مقاله درصدد است درابتدا مروری بر روشهای ارزیابی عملکردکه عمدتاٌ مورد استفاده قرار می گیرد ، داشته باشد و آنها را از دو زاویه ۱) ارزیابی عملکرد تامین کننده درمحیط همکاری زنجیره تامین ۲) ارزیابی عملکرد کل زنجیره ، مورد بررسی قرار دهد و سپس روشی که قابلیت انجام دو وظیفه مذکور را داشته باشد پیشنهاد نماید .