سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: نخستین کنفرانس توانمند سازی منابع انسانی

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

محمد شمسی خانی – عضو انجمن علوم مدیریت ایران

چکیده:

نظام اداری توأم با بوروکراسی زیاد و سرگردانی‌های پیچیده و رو به تزاید مردم در سازمان‌های مختلف دولتی، دعاوی خدمتگزاری در سیستم را با تردید و ابهام مواجه می‌نماید. این نوشتار، اهمیت خدمتگزاری را با ذکر برخی مصادیق آن از جمله نفع‌رسانی، نوع‌دوستی، برآوری نیاز سایرین، مددرسانی به خانواده‌های بی‌سرپرست و نیز برخی شیوه‌های عملی آن مانند نفی تبعیض، ارتباط بی‌واسطه، تبسم و محبت و کارگشایی را از منظر قرآن و حدیث مورد بررسی اجمالی قرار می‌دهد.در ادامه با بررسی هدف رهبری، یعنی اثربخشی به جستجوی معیارهای موفقیت رهبران پرداخته می‌شود. بررسیها نشان می‌دهد که موفقیت رهبران درصورتی که با اخلاق و صداقت همراه نباشد، پایداری و اعتبار خود را بمرور از دست می‌دهد. در عین حال، مخالفان رهبریاخلاقی نیز دلائل خاص خود را دارند که در پاسخ به آنان ماتریس اخلاق / قانون ارائه شده است.