سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنگره ملی تفکر و پژوهش دینی
تعداد صفحات: ۱۱
نویسنده(ها):
ارسلان حسن پور دهنوی – دانشجوی دکتری، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، ایران
عباس حسین پور دهنوی – کارشناسی ارشد،دانشگاه فرهنگیان، تربیت حیدریه،ایران

چکیده:
در این نوشتار تلاش می شود تا شخصیتی معرفی شود که در جهان اسلام در همان آغاز تمدن اسلامی به تحلیل جامع و علمی ساختار زبان پرداخت و به « امام النحاه» مشهور گشت . سیبویه که تحلیل جامع و علمی او از ساختار زبان هموزن، همسو و قابل مقایسه است با پرآوازه ترین نظریه ی معاصر زبان شناسی یعنی نظریه ی حاکمیت و مرجع گزینی چامسکی، زبان شناس شهیر آمریکایی . الکتاب وی که به قرآن مشهور است به طور مستقیم یا غیر مستقیم به مفاهیمی همچون ساخت زبان ، ساخت وابستگی ، حاکمیت، جابجایی ، نظام حالت ، درجات دستوری، تجزیه ی جمله به سازه های پیاپی و دیگر مفاهیم به کار رفته در دستورزایشی اشاره کرده است . پرسش این است که چطور اندیشه های زبان شناسی معاصر را می توان در دل زبان شناسی اسلامی مورد کند و کاو قرار داد .