مقاله از تاريخ مردان نخبه تا تاريخ زنان فراموش شده: علل تاخير در پيدايش تاريخ نگاري زنان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در تاريخ نگري و تاريخ نگاري (علوم انساني) از صفحه ۴۳ تا ۶۷ منتشر شده است.
نام: از تاريخ مردان نخبه تا تاريخ زنان فراموش شده: علل تاخير در پيدايش تاريخ نگاري زنان
این مقاله دارای ۲۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فون رانکه
مقاله تاريخ نگاري سياسي
مقاله تاريخ نگاري فرهنگي
مقاله تاريخ نگاري اجتماعي
مقاله ژاکوب بورکهارت
مقاله مکتب آنال

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فصيحي سيمين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين مقاله درصدد است تا ضمن فراهم آوردن خطوط اصلي شعبه نسبتا تازه ياب تاريخ نگاري زنان و قراردادن آن در سير کلي تاريخ نگاري مدرن، به اين پرسش پاسخ گويد که چرا، عليرغم گذشت دو قرن از پيدايش تاريخ نگاري پوزيتيويستي فون رانکه و پيدايش شعب مهمي، نظير تاريخ نگاري فرهنگي و اجتماعي، تاريخ نگاري زنان عمر کوتاهي کمتر از نيم قرن دارد.
براي پاسخ به اين پرسش، نخست به تبيين سه رويکرد مهم تاريخ نگاري مربوط با تاريخ نگاري زنان مي پردازيم و سپس در بخشي مفصل تر، اهم ويژگي هاي تاريخ نگاري زنان را بررسي مي کنيم. پاسخ کلي به پرسش اصلي مقاله – که تحليل آن در آخرين قسمت مقاله انجام شده است – در غفلت عمومي مکاتب تاريخ نگاري (سياسي، فرهنگي و اجتماعي) از موضوع زنان از يک سو و آگاهي زنان از حقوق خود و در مرکز توجه قرار گرفتن اين حقوق در اثر پيدايش جنبش هاي فمينيستي از ديگر سو جست وجو شده است و مستندات آن يکايک برشمرده شده و مورد تحليل قرار گرفته است.