مقاله از ساختار معنادار تا ساختار رباعي (نگاهي جامعه شناختي به ارتباط ميان جهان بيني عصر رودكي با ساختار رباعي) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در پژوهش زبان و ادبيات فارسي از صفحه ۱ تا ۱۹ منتشر شده است.
نام: از ساختار معنادار تا ساختار رباعي (نگاهي جامعه شناختي به ارتباط ميان جهان بيني عصر رودكي با ساختار رباعي)
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رودكي
مقاله رباعي
مقاله ساختارگرايي تكويني
مقاله ساختار معنادار

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خاتمي احمد
جناب آقای / سرکار خانم: علي مددي منا
جناب آقای / سرکار خانم: امن خاني عيسي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
رباعي قالب شعري اي است كه نخست در ميان شاعران ايراني رواج يافته، سپس به شعر عرب راه پيدا كرده است؛ اما با وجود آنكه عده اي چون شمس قيس رازي رباعي را ساخته رودكي مي دانند، به دليل عدم وجود اسناد كافي، درباره اينكه مبدع آن چه كسي است، اتفاق نظري وجود ندارد؛ تا جايي كه گروهي معتقدند كه رباعي ريشه در خسرواني هاي پيش از اسلام داشته است و برخي نيز نخستين رباعي ها را به صوفيه منسوب كرده اند.
در اين مقاله نويسندگان با اعتقاد به اينكه چنين پژوهش هايي نتيجه متقني نخواهد داشت، اين موضوع را از منظري ديگر نگريسته، تلاش كرده اند تا با استفاده از نظريه ساختارگرايي تكويني لوسين گلدمن ـ كه ميان شكل اثر و جهان نگري حاكم بر عصري كه اثر در آن شكل گرفته است، ارتباط برقرار مي كند ـ نشان دهند كه چگونه قالب رباعي ـ البته در معناي مصطلح و امروزي آن ـ كه از ساختاري منطقي برخوردار است، انعكاس جهان نگري عقلاني شاعران خردگراي سبك خراساني است، نه شکل تکامل يافته شعر ايران پيش از اسلام.