سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی شهر الکترونیک

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

سمیه دالوند – دانشجوی کارشناسی ارشد مطالعات فرهنگی و رسانه، دانشکده علوم اجتماعی د

چکیده:

شهرهای دیجیتال را می توان به عنوان تلاشی برای استفاده از فن آوری ارتباطات و اطلاعات برای بهبود زیرساخت های شهری و محلی برای زندگی، کار، همکاری و ارتباطات در درون یک جامعه شبکه‌ای شده دانست. در واقع فن آوری ارتباطات و اطلاعات محلی برای ارائه بسیاری از خدماتی است که در شهرهای فیزیکی ازائه می شود. هدف این مقاله بررسی پرداختن به شهر مجازی است، امری که بعد از دهه نود مورد توجه قرار گرفت و مشکلات و معضلات بی شمار شهرهای واقعی در تسریع این روند و پرداختن به آن تأثیر گذار بوده است. در اینجا ابتدا شهرهای واقعی یعنی محیطی فیزیکی که ما در آن زندگی می کنیم مورد توجه قرار می گیرد و روند تاریخی توسعه شهرنشینی از زمان باستان تا پایان قرن بیستم بیان می شود. بیان مفاهیم اصلی شهر مجازی بخش اصلی این مقاله را تشکیل می دهد. تعاریف نسبتاً گوناگونی در رابطه با شهر مجازی ارائه شده است که بعضی از آنها ارائه می شود. تقسیم بندی مختلفی از انواع شهرهای مجازی ارائه شده است که ارائه آنها بخش بعدی این مقاله را تشکیل می دهد. در پایان مقاله نیز بیان برخی از خدماتی که در شهرهای مجازی ارائه می شود و چالش های پیش روی شهرهای مجازی ارائه می گردد.